fbpx
eye

Bonei Hatichon

חברת נדל”ן ציבורית ישראלית העוסקת בייזום, פיתוח, שיווק וניהול של פרויקטים למגורים, מגדלי יוקרה ומסחר.
החברה מדורגת במקום ה-12 מתוך 100 בדירוג חברות הנדל”ן היזמיות הבורסאיות. להבדיל מהנהוג בחברות נדל”ן רבות אחרות, בוני התיכון מבצעת בעצמה את הפרויקטים אותם היא יוזמת וכך מצליחה לבנות דירות באיכות בנייה קפדנית, בלוחות זמנים קצרים וללא תלות בחברות ביצוע חיצוניות. בשנים האחרונות בוני התיכון מציגה צמיחה עקבית, נהנית מאיתנות פיננסית ומרחיבה את שדה פעולתה. על ידי כך הפכה החברה לפקטור משמעותי בענף הנדל”ן הישראלי.

img

בקרו באתר
הנדל״ן שלנו

Skip to content